การใช้หน้าแสดงผลการค้นหา

การใช้หน้าแสดงผลการค้นหา


เมื่อเราได้ทำการเลือก ยี่ห้อ ปี รุ่น รถยนต์ เสร็จ ระบบจะนำข้าหน้าแสดงผลการค้นหาประกันภัยที่เราสามารถทำได้ ระบบจะมี Filter ที่มำให้เราสามารถ เลือกได้ว่าจะซื้อประกันของบริษัทไหน ต้องการทุนประกันภัยเท่าไหร่ ความคุ้มครองเป็นอย่างไร ต้องการซื้อ พรบ ด้วยหรือไม่