การสั่งซื้อกรมธรรม์

การสั่งซื้อกรมธรรม์


เมื่อเลือกประกันที่จะทำได้แล้ว จะเข้าสู่หน้าสั่งซื้อกรมธรรม์ จะมีให้ติ๊กว่าจะซื้อ พรบ หรือไหม  มีข้อมูลความคุ้มครอง และเงื่อนไขประกันภัยให้ดู และให้กรอดข้อมูลเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป