การจัดการ เครือข่ายสมาชิกในสายงาน

การจัดการเครือข่ายสมาชิก


เข้าหน้าระบบ Mplus กรอก Username และ Password กด Login

เมื่อเข้ามาในระบบ Mplus จะเห็นผู้ที่อยู่ในสายงานเรา เราสามารถเข้าไปดูเครือข่ายของผู้ที่อยู่ในสายงานเราได้ พร้อมสามารถดูค่า คอมมิชชั่นได้