การอัปเดตประวัติส่วนตัว

วิธี การอัปเดต ข้อมูลส่วนตัว


1.เข้าหน้าเว็ป TSIB  (www.tsib.co.th) แถบข้างบนเลือก สมาชิกเข้าสู่ระบบ

2.เมื่อเข้าสู่หน้า Login สมาชิก ให้ใส่ User Name และ Password และกรอก รหัสตามภาพ ให้ถูกต้อง และกด Login

3.แถบข้างบนเลือก ข้อมูลส่วนตัว ในหน้านี้ สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อมูลได้ เมื่อแก้ไขเสร็จแล้ว สามารถกด Upgrade ข้างล่างเป็นการยืนยันการเปลี่ยนแปลง