การตรวจสอบผลตอบแทน/คอมมิชชั่น

การตรวจสอบผลตอบแทน/ค่าคอมมิชชั่น


เข้าหน้าสมาชิก Mplus  Login เพื่อเข้าระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบ สมาชิก Mplusถบข้างบนเลือก แถบคอมมิชชั่น

มีตารางให้ดูค่าคอมมิชชั่นให้ดู