E-Policy คืออะไร

E-Policy คืออะไร

E-Policy

ไลฟ์สไตล์ของคนยุคดิจิทัล  ผู้บริโภคมีการซื้อของผ่านช่องทางออนไลน์หรืออินเตอร์เน็ต มากขึ้น หลายๆธุรกิจต้องปรับตัวให้ทันกับไลฟ์สไตล์ของคนไทย และตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วให้ได้มากที่สุด รวมทั้งธุรกิจประกันภัย ซึ่งดูเหมือนเป็นการทำธุรกรรมที่ซับซ้อนและยุ่งยาก แต่จริงๆแล้วการซื้อประกันภัยผ่านช่องทางออนไลน์ นั้นไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด ในปัจจุบันมีบริษัทประกันภัยหลายๆบริษัทที่มีเว็บไซด์ขายประกันภัยออนไลน์ เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เพิ่มความสะดวกในการทำประกันภัยให้กับลูกค้า

การทำประกันภัยออนไลน์ ผู้เอาประกันภัยจะได้รับกรมธรรม์ทางอีเมล์ เรียกว่า กรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ  E-Policy หรือผู้เอาประกันสามารถดาวน์โหลดกรมธรรม์ที่อยู่ในรูปแบบ PDF ไฟล์จาก Account ของตัวเองได้ตลอดเวลา ซึ่งจะทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับกรมธรรม์ที่เร็วขึ้น ลดขั้นตอนการส่งมอบ และสะดวกรับเอกสารที่ไหนก็ได้ ลดการใช้กระดาษ สามารถเก็บเป็นเป็นซอล์ฟไฟล์ได้ ไม่เปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บ สามารถจัดเก็บในมือถือได้อย่างสบายใจ ไม่ต้องกลัวหาย

สำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยกับการซื้อของออนไลน์  อาจจะยังไม่มั่นใจว่าการทำประกันภัยออนไลน์เชื่อถือได้หรือไม่ คุ้มครองตามที่ทำประกันไว้รึไม่ จ่ายจริงมั้ย มีหลักฐานให้รึเปล่า

ดังนั้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ในการทำประกันภัยออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงได้ประกาศหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลกิจกรรมของบริษัทประกันภัย ที่ให้บริการประกันภัยในรูปอิเล็กทรอนิกส์หรือการทำประกันภัยออนไลน์ ทั้งการเสนอขายประกันภัย การออกกรมธรรม์ประกันภัย จนถึงการชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทน

รวมทั้งยังได้กำหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยกำหนดให้บริษัท นายหน้าประกันชีวิต ประกันวินาศภัย ธนาคาร ต้องมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนผู้ขอทำประกันภัยในการทำธุรกรรมทางออนไลน์ด้วยลูกค้าสามารถเลือกรับกรมธรรม์เป็น E-Policy (PDF ไฟล์ที่มีการลงรายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ Digital Signature) แทนกรมธรรรม์แบบเอกสารชุดที่เป็นกระดาษจากบริษัทประกันได้ ทั้งนี้ลูกค้าสามารถตรวจสอบ E-Policy ของแท้ได้จาก Digital Signature ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากต่อ E-Policy (การตรงสอบให้ใช้โปรแกรม Adobe Acrobat เปิดไฟล์ PDF นั้น แล้วจะเห็นคำว่า Signature Panel ที่มุมบนขวา และจะเห็นข้อมูลผู้ออกและตรวจรับรองเอกสารด้านมุมบนซ้าย)

E-Policy สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เอาประกันภัยได้อย่างครอบคลุมและตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนในยุคดิจิตอลได้อย่างตรงใจ

รบ. ที่เป็น E-policy สามารถนำไปต่อทะเบียนได้ไหม คำตอบคือได้ทันที เพียงแต่พิมพ์ E-policy นั้นลงบนกระดาษ A4 แล้วนำไปยื่นที่สำนักงานขนส่งทางบก ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บกระดาษนั้นไปทั้งแผ่น (ตรงกันข้ามกับกระดาษโฮโลแกรมซึ่งเจ้าหน้าที่จะฉีกส่วนล่างไปเก็บไว้)

การตรวจสอบ E-Policy จาก Digital Signature

การทำประกันภัยออนไลน์ ที่ลูกค้าได้รับกรมธรรม์แบบ E-Policy  นั้น หลายท่านอาจยังสงสัยว่า จะทราบได้อย่างไรว่า E-Policy ที่ได้จะนำมาใช้เป็นเอกสารหลักฐานทางกฎหมาย ในการเคลมประกัน หรือเมื่อเกิดข้อพิพาทได้หรือไม่ หรือเป็นเอกสารที่ออกโดยบริษัทประกันภัยจริงหรือไม่ จะตรวจสอบได้อย่างไร

วันนี้เราจึงขอแนะนำให้รู้จักกับ Digital Signature  หรือเรียกว่าลายเซ็นดิจิทัลกันครับ เพราะ E-Policy ของแท้นั้นดูได้จาก Digital Signature นี่ล่ะครับ

Digital Signature คืออะไร?

Digital Signature เป็นสิ่งที่ยืนยันตัวตนของบริษัทประกัน โดยข้อมูลในกรมธรรม์นั้นได้ถูกส่งมาจากบริษัทประกันนั้นจริงๆ และข้อมูลไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงและแก้ไข Digital Signature ใช้กับการพิสูจน์ความถูกต้องของเอกสารตามกฎหมาย เช่น ด้านการเงิน การทำสัญญา และเอกสารอื่นๆ ว่าเป็นของแท้ สามารถทำได้โดยการตรวจสอบความถูกต้องของลายเซ็นของผู้มีอำนาจอนุมัติ

ทำไมต้องใช้ Digital Signature

การที่เรารับอีเมล์จากบุคคล หรือบริษัทหนึ่งๆ เราจะสามารถมั่นใจได้ว่าอีเมล์ที่เราได้รับไม่ได้ถูกปลอมแปลง หรือถูกแก้ไขให้บิดเบือนไปในระหว่างทางที่ส่งมาถึงเรา หรือถูกดักอ่านข้อความระหว่างทางที่ส่งไปยังผู้รับ

ประโยชน์ของลายเซ็นดิจิตอล (Digital signature)

  1. ยากแก่การปลอมแปลงลายเซ็น
  2. ข้อความในเอกสารไม่ถูกลักลอบอ่านและแก้ไข
  3. ระยะทางไม่เป็นอุปสรรคในการตรวจสอบความถูกต้อง
  4. สำเนาของเอกสารมีสถานะเทียบเท่ากับเอกสารต้นฉบับ
  5. มีบุคคลที่สาม (Certifies) หรือองค์กรกลาง [Certification Authority (CA)] เป็นผู้รับรองความถูกต้องของลายเซ็น (Certificate)

ดังนั้นผู้เอาประกันภัยสามารถตรวจสอบ E-Policy ว่าเป็นของแท้ หรือโดนมิจฉาชีพสวมรอยแอบอ้างเป็นบริษัทประกันหรือไม่  ได้จาก Digital Signature ซึ่งบริษัทประกันที่ได้รับ Digital Signature นี้จะต้องยื่นขอจดทะเบียน และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ก่อน จึงจะสามารถนำมาใช้ลงนามใน E-Policy ได้นั้นเอง

เพื่อความมันใจ จะซื้อกรมธรรม์ออนไลน์กับโบรกเกอร์ไหนให้ดูใบอนุญาตการทำธุรกรรมออนไลน์ของโบรกเกอร์นั้นก่อน

โทเทิล โซลูชั่น อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ หรือ TSIB  ให้บริการระบบ E-Policy ใช่ไหม คำตอบคือ ถูกต้องครับ  TSIB ให้บริการผ่านระบบ Mplus ซึ่งระบบนี้ตอบสนองกับตัวแทนนายหน้าในการเลือกแพคเกจประกันภัยรถยนต์และออกกรมธรรม์ได้ทันที ซึ่งข้อดีของ E-policy สำหรับตัวแทนนายหน้าคือ สะดวก รวดเร็วเพราะไฟล์ E-policy สามารถส่งทางอีเมล์หรือไลน์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

หลังจากได้รู้จัดการทำงานของระบบ E-Policy แล้วมั่นใจได้เลยว่าระบบ E-Policy มีความปลอดภัยมากกว่าแบบเดิมแน่นอน

 

สำหรับนายหน้าหากสนใจสมัครเป็นสมาชิกเพื่อขายประกันรถยนต์ออนนไลน์ คลิ๊ก >>   สมัครสมาชิก  เลือกสมัครสมาชิกใหม่ หรือ  ลิงค์สมัครสมาชิก  กรอกแบบฟอร์มได้ทันที 

อยากรู้จักระบบ Mplus มากกว่า ติดต่อเรา ไลน์ไอดี  @tsib  หรือ teerapolk  ได้ตลอดเวลา