เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ Tag

นางสาวรุ่งรัตน์ รุ่งฤทธิไกร กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โทเทิล โซลูชั่น อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด (TSIB) ได้เปิดเผยเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ว่า ทางโบรกเกอร์ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. สำหรับการขึ้นทะเบียนกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และรับรองระบบสารสนเทศ เพื่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป นางสาวรุ่งรัตน์ รุ่งฤทธิไกร ได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ระบบนี้เป็นระบบ ERP ที่ทางโบรกเกอร์ได้พัฒนาขึ้นเองโดยใช้เวลาเตรียมการและพัฒนามากว่า 2 ปี ซึ่งระบบภายในประกอบด้วยโมดูล การขายประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจและภาคบังคับแบบออนไลน์  ระบบการจัดการสมาชิกแบบออนไลน์ หรือ ระบบ Mplus แบบ Multi-Level Marketing ระบบโมดูลการต่อเชื่อม...

💖 วิธีการจ่ายผลตอบแทนของระบบ Member Plus หรือ Mplus  ระบบ Member Plus หรือ Mplus   เป็นระบบการตลาดแบบหลายชั้น หรือที่เราเรียกกันว่า (MLM) Mplus  เป็นระบบที่มีการจ่ายค่าคอมมิชชั่นแบบกระจายลง Downline  (Single Line Method) เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้ผู้ที่สนใจทางด้านธุรกิจ ประกันภัยรถยนต์แบบออนไลน์ได้มีโอกาส สร้างธุรกิจเป็นของตัวเองโดยที่ทุกคนสามารถทำได้ง่ายๆผ่านตัวระบบ ของ Member Plus  🌹 ผลตอบแทนหรือรายได้ของสมาชิก เป็นเรื่องที่สมาชิกหรือคนที่สนใจทางด้านธุรกิจประกันภัยหรือตัวแทนนายหน้าทุกคนต้องใส่ใจ และต้องการทราบข้อมูล ซึ่งการจ่ายผลตอบแทนของระบบ Mplus   เป็นระบบเปอร์เซ็นต์ (%) สำหรับการจ่ายผลตอบแทน ตามตาราง ดังนี้ (ตัวเลขยอดสุทธิเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น) ❤ ประกันชั้น 1 และ 2 จ่าย  15%   ❤  ประกันชั้น 2+,  3,  และ 3+ จ่าย 18% "หรือปรับเปลี่ยนตามประกาศของโบรกเกอร์ขึ้นอยู่กับการจ่ายจริงของบริษัทประกันภัยเป็นรายๆไป โดยมีรูปแบบการจ่าย คือ ค่าคอมมิชชั่น + ค่าคีย์งานด้วยตัวเองของประกันภัย" 🚗 ยกตัวอย่างที่ 1...