นายหน้าประกันวินาศภัย Tag

นางสาวรุ่งรัตน์ รุ่งฤทธิไกร กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โทเทิล โซลูชั่น อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด (TSIB) ได้เปิดเผยเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ว่า ทางโบรกเกอร์ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. สำหรับการขึ้นทะเบียนกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และรับรองระบบสารสนเทศ เพื่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป นางสาวรุ่งรัตน์ รุ่งฤทธิไกร ได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ระบบนี้เป็นระบบ ERP ที่ทางโบรกเกอร์ได้พัฒนาขึ้นเองโดยใช้เวลาเตรียมการและพัฒนามากว่า 2 ปี ซึ่งระบบภายในประกอบด้วยโมดูล การขายประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจและภาคบังคับแบบออนไลน์  ระบบการจัดการสมาชิกแบบออนไลน์ หรือ ระบบ Mplus แบบ Multi-Level Marketing ระบบโมดูลการต่อเชื่อม...

"TSIB" เปิดตัวระบบ Mplus ให้ผู้ที่สนใจธุรกิจด้านประกันภัยสามารถสร้างธุรกิจของตัวเองได้ "TSIB" เปิดตัวระบบ Mplus หรือ Member plus เพื่อให้ผู้ที่สนใจธุรกิจด้านประกันภัยสามารถสร้างธุรกิจของตัวเองได้   บริษัท โทเทิล โซลูชั่น อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด โดย คุณรุงรัตน์ รุ่งฤทธิไกร กรรมการผู้จัดการ กล่าวเปิดตัวระบบ Mplus หรือ Member Plus ซึ่งเป็นระบบการตลาดแบบหลายชั้น (Multi Level) เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกผู้มีบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย มีส่วนร่วม ในการสร้างธุรกิจของตัวเองบน Platform ของ "TSIB" คุณรุ่งรัตน์ รุ่งฤทธิไกร ได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ระบบ Mplus เป็นระบบที่สมาชิกสามารถสร้างองค์กร (Downline) ของตัวเองได้ลึกถึง 9 ระดับชั้น โดยใช้คำสั่ง invitation จากระบบ...