วิธีการเลือกซื้อประกันภัย

วิธีการเลือกซื้อประกันภัย


1.เมื่อเข้าสู่ระบบ Mplus ใส่ Username และ Password แล้ว Login เพื่อเข้าระบบ

2.เมื่อเข้ามาข้างในระบบ Mplus แล้ว แถบข้างบน เลือก “ซื้อกรมธรรม์” 

3.เข้าสู่หน้าเลือกประกันภัยให้เราใส่ ยี่ห้อ ปี รุ่น รถยนต์ที่เราต้องการเอาประกันภัย จากนั้นระบบจะแสดงประกันภัยที่เราสามารถทำได้เราสามารถใช้ Filter ที่ให้เราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาบริษัทประกันภัยที่ไหน ทุนประกันเท่าไหร่ ราคาเท่าไหร่ ความคุ้มครองเป็นอย่างไร ซื้อ พรบ หรือไม่

4.พอกดซื้อจะเข้าสู่หน้าต่างให้ดูข้อมูลที่เราเลือก และจะมีกรอกข้อมูลเพื่อยืนยันการซื้อประกันภัย เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน