จัดอบรม และ สอบบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย

TSIB จับมือร่วมกับ TPI  จัดอบรม และสอบ บัตรนายหน้าประกันวินาศภัย

ในวันที่   28-29 พฤศจิกายน 2563

จัดอบรม และสอบบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน  2563  วันอบรมสอบ

สถานที่อบรม สมาคมประกันวินาศภัยไทย

เวลา 9.00 น. – 16.30 น.

จำนวนที่นั่ง 80 คน

ค่าใช้จ่าย 1,000 บาท/คน

วันอาทิตย์ที่ 29  พฤศจิกายน 2563    วันสอบ

สถานที่สอบ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

เวลา แบ่งเป็น 2 รอบ

1.รอบเช้า เวลา         9.00 น. – 12.00 น.

2.รอบบ่าย เวลา      13.00 น.- 16.00 น.

จำนวนที่นั่ง 80 คน/รอบ

ค่าใช้จ่าย 200 บาทต่อคน/รอบ

เงื่อนไขการสมัครสอบบัตรนายหน้า

1.ผู้สมัครอบรม-สอบต้องลงทะเบียนในระบบสมาชิกของโบรกเกอร์-TPI คลิ๊ก 

2.ผู้สมัครสอบต้องกรอกข้อมูลใบสมัครอบรม 1ชุด และ ใบสมัครสอบกับ คปภ. 1ชุดต่อการสอบ 1 รอบ  (สอบ 2 รอบใช้เอกสาร 2 ชุด รูปถ่าย 2 รูป)  ส่งเอกสารตัวจริงที่โบรกเกอร์ ก่อนวันที่ 30 ตุลาคม 2563  Download ใบสมัครที่  www.tsib.co.th  

3.ผู้สมัครสามารถแจ้งหลักฐานการสมัครสอบที่อีเมล์ Marketing1@tsib.co.th หรือไลน์ไอดี @tsib หรือติดต่อ 02-040-8581 (คุณรุ่งนภา)

4.กรุณาชำระเงินค่าอบรมและสมัครสอบที่หมายเลขบัญชี 056-2339709  ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี จรินภรณ์ สุวรรโณ

5.กรณีเอกสารไม่ครบหรือยังไม่ได้ชำระเงิน ให้ถือว่าการสมัครยังไม่สมบูรณ์ โบรกเกอร์ให้สิทธิสำรองที่นั่งกับผู้สมัครที่ชำระเงินก่อน หากผู้สมัครสอบชำระเงินแล้วไม่มาอบรม-สอบ โบรกเกอร์สงวนสิทธิไม่คืนเงิน

ติดต่อสอบถาม โทร. 02 040 8581

FB : โทเทิล โซลูชั่น อินชัวรันส์ โบกเกอร์

FB : Mplus แหล่งรวมประกันภัยรถยนต์ออนไลน์

LINE ID : @TSIB

Email : Marketing1@tsib.co.th

ดาวน์โหลดใบสมัครอบรม  ใบสมัคร อบรมสอบนายหน้า TSIB

ดาวน์โหลดใบสมัครสอบ  ใบสมัคร สอบบัตรนายหน้า คปภ

ธนาคารสำหรับ ชำระเงิน >>>>>>   หมายเลขบัญชี  056-2339709  ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี จรินภรณ์ สุวรรโณ