TSIB | ใบขับขี่หาย ไม่ต้องตกใจ!!
1292
post-template-default,single,single-post,postid-1292,single-format-standard,seed-fonts-kanit,seed-fonts-body-kanit,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-13.7,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

ใบขับขี่หาย ไม่ต้องตกใจ!!

ใบขับขี่หาย ไม่ต้องตกใจ!!

ใบขับขี่ หรือ ใบอนุญาตขับขี่ ถือว่าเป็นใบขับขี่ที่ช่วยยืนยันว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการขับขี่ และได้รับอนุญาตให้ขับขี่ได้ตามกฎหมายประเภทที่กำหนดในใบอนุญาตได้จริง


ในกรณีที่เราทำใบขับขี่หาย เราควรทำอย่างไรดี 

  1. เตรียมบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านให้พร้อม ควรถ่ายเอกสารสำเนาไปด้วย 1 ชุด
  2. เดินทางไปที่สำนักงานขนส่งในพื้นที่ใกล้บ้านคุณ
  3. ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์เพี่อทำใบขับขี่ใหม่เนื่องจากสูญหายเจ้าหน้าที่จะให้เขียน “ใบคำร้อง” กรอกข้อมูลตามจริง แล้วแนบเอกสารพร้อมสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับบัตรคิว
  4. เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลในระบบว่าตรวจกับข้อมูลของคุณหรือไม่ หากถูกต้องไม่มีอะไรผิดพลาดจะเข้าสู่ขั้นตอนการทำบัตรใหม่ เช่น ถ่ายรูป
  5. เสียค่าธรรมเนียมในการทำบัตรใหม่อยู่ที่ 255 บาท โดย 250 บาท เป็นค่าออกบัตรของกรมขนส่ง ส่วนอีก  5  บาท เป็นค่าใบคำร้องของกรมขนส่ง

เพราะฉะนั้นใบขับขี่หายก็อย่าเพิ่งตกใจกันนะครับทุกปัญหามีทางแก้เสมอ

ติดตามข่าวสารที่มีประโยชน์ได้ที่ www.tsib.co.th

พบทุกคำตอบด้านประกันภัยได้ที่ TSIB