แผนที่ สถานที่สอบ อบรมและสอบบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย

แผนที่ สถานที่อบรมสอบประกันวินาศภัย

  • อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชฎัพระนครศรีอยุธยา

แผนที่ สถานที่สอบใบอนุญาตประกันวินาศภัย

  • อาคาร 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา