แนะนำ สมาชิกใหม่ สร้างเครือข่าย

แนะนำสมาชิกใหม่เพื่อสร้างสายงาน


เข้าหน้าระบบสมาชิก Mplus ใส่ Username และ Password กด Login เพื่อเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบ Mplus แถบข้างบนกด แนะนำสมัครตัวแทน

เมื่อเข้ามาจะมี ลิงค์ ให้เราสามารถ Coppy ไปวางให้ผู้ที่เราต้องการให้สมัครต่อเรา สามารถกด ลิ้งค์เพื่อกรอกข้อมูลสมัครได้

อีกวิธีหนึ่ง คือ ช่องว่างข้างล่างเราสามารถกรอกอีเมล์ผู่ที่เราต้องการให้มาสมัครต่อเรา ระบบจะทำการส่งเมล์ไปหาอีเมล์นั้น เพื่อให้ผู้ที่เราส่งไปหาสามารถกดลิ้งค์ เพื่อกรอกข้อมูลสมัครได้