sss2

เคลมแห้ง

 

เคลมแห้ง คือ การเคลมกรณีที่ผู้เอาประกันไม่ได้อยู่ ณ ที่เกิดเหตุ  อาทิเช่น ขณะเกิดเหตุไม่สะดวกจะแจ้งแลม  เช่น รถชนเสา เบียดฟุตบาท  การเคลมแห้งนั้นจะทำได้ในกรมธรรม์ประเภท1เท่านั้นโดยผู้เอาประกันสามารถแจ้งเคลมได้โดยตรงที่บริษัทประกันภัย หรือ แจ้งที่ศูนย์รถยนต์เมื่อลูกค้าผู้เอาประกันนำรถเข้ารับบริการ