cl

เคลมสด

 

เคลมสด คือ การติดต่อให้บริษัทประกันภัยให้เข้าสำรวจภัยขณะเกิดอุบัติเหตุทันที และ เรียกร้องหลักฐานการเคลม ณ เวลานั้น   โดยที่คู่กรณีก็ยังอยุ่ในที่เกิดเหตุ และเจ้าหน้าสำรวจภัยไปพบผู้เอาประกันและคู่กรณี (รวมถึงเจ้าหน้าที่สำรวจภัยของคู่กรณีและออกเอกสารรับรองความเสียหาย(ใบเคลม)เพื่อให้ลูกค้าผู้เอาประกันใช้เป็นหลักฐานในการเรียกร้องหรือชดเชยความเสียหาย

หมายเหตุ ประกันชั้น 2 ต้องมีคู่กรณี