ประกันรถยนต์ ประเภท 5 คืออะไร??

ประกันรถยนต์ ประเภท 5 คืออะไร??

ประกันรถยนต์ชั้น5 ก็คือ ประกันรถยนต์ชั้น 3+ และ ประกันรถยนต์ชั้น 2+

ที่ให้คุ้มครองเพิ่มขึ้นจากประกันภัยประเภท 2 และ 3 นั่นคือ มีการเพิ่มความคุ้มครองความเสียหายของรถยนต์คันเอาประกัน นั่นเอง


*หมายเหตุ เฉพาะการเกิดอุบัติเหตุที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบกเท่านั้น

ซึ่งหมายถึง รถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง เช่น น้ำมัน ก๊าซ หรือกำลังไฟฟ้า และรวมถึง รถพ่วง รถไฟ รถราง

จุดเด่นของประกันรถยนต์ชั้น5

      1. คุ้มค่า  เป็นประกันที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับเจ้าของรถทั่วไป ที่ต้องการจ่ายเบี้ยให้คุ้มค่าที่สุดกับโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุทางรถเท่านั้นทั้งนี้ สาเหตุที่เบี้ย ต่ำกว่าชั้น 1 มาก (เริ่มต้นประมาณ 5,000 บาทสำหรับทุนประมาณ450,000 บาท และสูงขึ้นตามทุน) ก็เพราะมีเงื่อนไขที่ไม่สามารถเคลมรถรอบคันโดยไม่มีคู่กรณีได้ เช่น การเคลมแห้งหรือ การเคลมสีรอบคัน
      2. รวดเร็ว  ไม่ต้องตรวจสภาพรถ สามารถคุ้มครองได้ทันทีที่ทำประกันภัย

ความคุ้มครองของประกันภัยชั้น5

ความคุ้มครอง ชั้น 2+ ชั้น 3+
1.ความรับผิดต่อความเสียหาย ต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก 10 ลบ. 10 ลบ.
2.ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก หรือยานพาหนะคู่กรณี 1 ลบ. 1 ลบ.
3.ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีที่ชน ตามทุนประกัน ตามทุนประกัน
กับ ยานพาหนะทางบก*
4.ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์ ตามทุนประกัน ตามทุนประกัน
5.ภัยน้ำท่วม ระบุได้ ระบุได้

 

*หมายเหตุ    เป็นความคุ้มครองตัวอย่างเท่านั้น  ทั้งนี้ ผู้เอาประกันอาจจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก (Deductible) 2,000 บาท/ครั้ง หรือ ไม่เสีย                                                                                                         ในกรณีที่เป็นฝ่ายถูก หรือ ระบุคู่กรณีได้ (แล้วแต่ประเภทความคุ้มครองที่เลือก)

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 เหมาะสำหรับคนที่ต้องการจ่ายค่าเบี้ยที่คุ้มค่าต่อความคุ้มครองเมื่อเกิดเหตุ ที่แท้จริงเท่านั้น

ติดตามข่าวสารที่เป็นประโยชน์ได้ที่ www.tsib.co.th

พบทุกคำตอบด้านประกัยได้ที่ TSIB