วิธีการเคลม และติดต่อ


 

การเคลมประกันภัยนั้น ลูกค้าผู้เอาประกันภัยสามารถ ดำเนินการตามขั้นตอนได้ตั้งแต่เกิดเหตุ โดยผู้เอาประกันสามารถแจ้งเคลมโดยตรงที่บริษัทประกันภัย หรือติดต่อผ่านตัวแทน หนายหน้า หรือโบรกเกอร์ได้ทันที โดยแจ้งเหตุ รายละเอียดของเหตุการณ์ให้เจ้าหน้าที่สำรวจภัยของบริษัทประกันภัย เมื่อเจ้าหน้าที่มาถึง  เจ้าหน้าที่สำรวจภัยจะประเมินเหตุการณ์และออกใบเคลมให้ เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับงานซ่อมหรือชดเชยค่าเสียหาย ใบเคลมมีอายุ1ปี(บางที่ให้ถึง2ปี)   ผู้เอาประกันสามารถนำรถเข้าอู่ในเครือบริษัทประกันในจุดที่สะดวกที่สุดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดเลย

เบอร์โทรติดต่อเพื่อแจ้งเคลม แต่ละประกันภัย

———————————————————————————-