ลูกค้า Log In

ลูกค้า Login


ระบบจะสร้าง Username กับ Password เพื่อให้ลูกค้า สามารถเข้าไปดูประวัติการซื้อกรมธรรม์ของตัวเองได้

เข้าหน้าเว็ป www.tsib.co.th เลือก สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้ามาแล้วจะมีแถบลือกประวัติการขายสามารถดูประวัติการซื้อได้