ยกเลิกคำสั่งซื้อ และการชำระเงินคืนลูกค้า

การยกเลิกคำสั่งซื้อ และ การชำระเงินคืนลูกค้า


– หากลูกค้าประสงค์ยกเลิกประกันภัยกรณีกรมธรรม์ยังไม่เริ่มคุ้มครอง สามารถแจ้งความจำนงค์ขอรับเงินค่าเบี้ยคืน โดยจะได้เงินคืน หลังหักค่าธรรมเนียมธนาคาร(หากมี)ค่าธรรมเนียม payment gateway และค่าดำเนินการของบริษัท ขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป

– หากลูกค้าประสงค์ยกเลิกหลังจากกรมธรรม์เริ่มคุ้มครองไปแล้ว จะได้รับเงินคืนตามสัดส่วนอัตราการคืนเงินเบี้ยประกันรถยนต์ หรือ อัตราที่ สำนักงานคณะกรรมการการกำกับและส่งสารการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)

หากลูกค้าที่ประสงค์จะยกเลิกคำสั่งซื้อ หรือ ยกเลิกกรมธรรม์ตามที่ระบุข้างต้น ให้ติดต่อที่

บริษัท โทเทิล โซลูชั่น อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด  Emai: Admin@tsib.co.th

หรือ โทร.02 040 8581 ณ เวลาทำการ

หมายเหตุ: เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด