นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว บริษัท โทเทิล โซลูชั่น อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด

ผู้ใช้ยินยอมให้บริษัทใช้เลขหมายโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่อิเล็คทรอนิคส์ (e-mail) ที่ให้ไว้ข้างต้นนี้ ในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท หรือ ใช้เพื่อเตือนเมื่อถึงกำหนดการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย ผ่านทาง E-Newsletter หรือช่องทางอื่นๆ

นอกจากที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวข้างต้นนี้ เว็บไซต์ www.tsib.co.th จะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆของท่านให้แก่บุคคลอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน หรือ สามารถเปิดเผยได้โดยคำสั่งศาล หรือ หน่วย ราชการที่เกี่ยวข้องกับศาล หรือหน่วยงานด้านยุติธรรม

การปกปิดข้อมูล

เว็บไซต์ www.tsib.co.th ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดในการจัดเก็บและการเปิดเผยข้อมูลของท่านกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเรา และไม่เปิดโอกาสให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลของท่าน หรือลูกค้าใดๆ

เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

เพื่อให้บริการท่านอย่างสูงสุด เว็บไซต์ www.tsib.co.th จำเป็นต้องรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านหรือลูกค้าอื่น และเปิดเผยข้อมูลนั้นให้กับผู้กำกับดูแลธุรกิจ เช่น สำนักงานสำนักงานคณะกรรมการการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตามกำหนดระยะเวลา ข้อมูลนี้มีความจำเป็นต่อการดำเนินงานภาครัฐ ในเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจประกันภัยและข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างเคร่งครัด และใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการท่านอย่างดี่สุด

ข้อมูลที่บันทึกและคุกกี้

การเข้าชมเว็บไซต์ www.tsib.co.th อาจใช้คุกกี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน ในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ครั้งต่อๆ ไป โดยการจดจำข้อมูลหรือค่าต่างๆ ที่ท่านได้เคยให้ไว้ คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็ก ที่บันทึกในฮาร์ดไดรฟ์ ท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับไฟล์คุกกี้โดยการทำให้ Web Browser ปฏิเสธคุ้กกี้ อย่างไรก็ตามการปฎิเสธคุกกี้อาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้บริการของเราได้ทั้งหมด

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อให้สอดคล้องกับช่วงเวลาและนโยบายของบริษัท หรือปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องเหมาะสมกับประกาศของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง