จัดอบรม และ สอบบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย

TSIB จับมือร่วมกับ CHUBB  จัดอบรม และสอบ บัตรนายหน้าประกันวินาศภัย

ในวันที่ 27 – 28 เมษายน 2562

จัดอบรม และสอบบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 วันอบรมสอบ

สถานที่อบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เวลา 9.00 น. – 16.30 น.

จำนวนที่นั่ง 250 คน

ค่าใช้จ่าย 1000 บาท/คน

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 วันสอบ

สถานที่สอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

เวลา แบ่งเป็น 2 รอบ

1.รอบเช้า เวลา         9.00 น. – 12.00 น.

2.รอบบ่าย เวลา      13.00 นใ – 16.00 น.

จำนวนที่นั่ง 135 คน/รอบ

ค่าใช้จ่าย 200 บาทต่อคน/รอบ

เงื่อนไขการสมัครสอบบัตรนายหน้า

1.ผู้สมัคร ต้องผ่านการอบรมสอบบัตรนายหน้าฯ กับทาง บริษัท โทเทิล โซลูชั่น อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ เท่านั้น

2.กรอกข้อมูลในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน พร้อมแนบรูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป

3.แนบสำเนาบัตรประชาชน 1ชุดพร้อมหลักฐานการโอนเงินค่าอบรม 1000 บาท และค่าสมัครสอบ กับ คปภ. 200 บาท ให้กับทาฃ บริษัทฯ ในวันอบรม

4.ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารพร้อมหลักฐานการสมัครสอบได้ที่ อีเมล์ Admin@tsib.co.th, ไลน์ไอดี : @tsib หรือ สอบถามโทร 02 040 8581

5.กรุณาชำระค่าอบรม และค่าสมัครสอบได้ที่ https://bit.ly/2RJLlbh

 

ติดต่อสอบถาม โทร. 02 040 8581

FB : โทเทิล โซลูชั่น อินชัวรันส์ โบกเกอร์

LINE ID : @TSIB

Email : Admin@tsib.co.th

ธนาคารสำหรับ ชำระเงิน >>>>>> https://bit.ly/2RJLlbh