ปัจจัยใดบ้าง ที่ส่งผลกระทบต่อเบี้ยประกันภัย!!

ปัจจัยใดบ้าง ที่ส่งผลกระทบต่อเบี้ยประกันภัย!!

หลายคนสงสัยว่าทำไม?? รถแต่ละรุ่นถึงมีเบี้ยประกันที่ไม่เท่ากันแล้วดูยังไงคิดอย่างไร วันนี้ TSIB มีข้อมูล ” ปัจจัยใดบ้างที่สงผลต่อเบี้ยประกัน “


เพศและอายุ

ตามสถิติ ชายหนุ่ม วัยรุ่น จะมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าผู้หญิงวัยรุ่น ดังนั้นจึงอาจมีเบี้ยประกันที่แพงกว่า

สภาพสมรส

ตามสถิติ ชายที่มีครอบครัว จะเกิดอุบัติเหตุน้อยครั้งกว่า ชายโสด เพราะฉะนั้น คนที่แต่งงานแล้วจะมีเบี้ยประกันที่ถูกกว่า แต่อย่างไรก็ตาม ก็ขึ้นอยู่กับประวัติการขับขี่ของคุณด้วย

ท้องถิ่นที่คุณขับขี่รถยนต์

ท้องถิ่นที่คุณอยู่ และใช้รถยนต์ เช่น ในท้องที่ที่ไม่มีการจราจรที่หนาแน่น จะมีเบี้ยประกันที่ถูกกว่า ท้องที่ที่มีความหนาแน่นในการใช้รถยนต์สูง จำนวนระยะทางที่ขับรถในแต่ละปี จุดประสงค์ในการใช้รถ จำนวนคนที่โดยสารในรถ

ประเภทยานพาหนะ

ตามหลัก รถที่ราคาถูกกว่า เบี้ยประกันจะถูกกว่า เพราะ ค่าอะไหล่และการซ่อมที่ถูกกว่า

ประวัติการขับขี่

ประวัติการขับขี่ จะเป็นตัวชี้ว่า คุณเป็นคนที่มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนที่จะเกิดอุบัติเหตุ หากคุณมีความเสี่ยงมาก คุณก็ต้องจ่ายเบี้ยแพงกว่าคนที่มีประวัติดีที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า

ความนิยมต่อการถูกขโมย

รถแต่ละรุ่น มีค่าความนิยมที่ถูกขโมยแตกต่างกัน ซึ่งรถที่ได้รับความนิยมสูง และ เกิดการหายบ่อย ก็จะมีเบี้ยประกันที่สูงกว่า

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ได้ที่ www.tsib.co.th

พบทุกคำตอบด้านประกันภัยที่ TISB