ทุนประกันรถยนต์ เท่าไหร่ จึงเหมาะสม ??

ทุนประกันรถยนต์ เท่าไหร่ จึงเหมาะสม ??

หลายคนที่กำลังจะซื้อประกันภัยชั้น1 อาจอยากรู้ว่า เราควรซื้อทุนประกันที่เท่าไหร่ดีถึงจะเหมาะสมกับรถของเรา


สำหรับประกันภัยรถยนต์ 1

ทุนประกันที่เหมาะสม คือประมาณ 80% ของราคารถยนต์ เช่น หากราคารถอยู่ที่ 600,000 บาท ทุนประกันที่ควรทำคือ 480,000 บาท ทั้งนี้ทุนประกันสามารถยืดหยุ่นได้เล็กน้อย

กรณีที่นำรถไปติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ

มูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท เช่น ล้อแมกซ์ เครื่องเสียง หลังคากระบะ ถังแก๊ส ฯลฯ ควรแจ้งให้บริษัทประกันทราบก่อนทำประกัน

เพื่อเพิ่มทุนประกันให้เหมาะสม และคุ้มครองความเสียหายของอุปกรณ์ตกแต่งด้วย

ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ได้ที่ www.tsib.co.th

พบทุกคำตอบด้านประกันภัยได้ที่ TSIB