การประกันอัคคีภัย (Fire Insurance)

เป็นการคุ้มครองความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างเช่น อาคารที่อยู่อาศัย ตึกอาคาร บ้าน อพาร์ตเมนต์  โรงงาน โกดังสินค้า อันเนื่องจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า หรือแรงระเบิดของแก๊ส หรือรวมถึง ความเสียหายเนื่องจากภัยที่เพิ่มเติมเข้าไปอีก อาทิเช่น ภัยระเบิด  ภัยลมพายุ ภัยยวดยานพาหนะ การนัดหยุดงาน ภัยจากควัน  ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยเนื่องจากไฟฟ้า ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า ภัยจากการจลาจล และภัยอื่นๆ